Energietransitie

De energietransitie is één van de belangrijkste onderwerpen de komende jaren. De Diemense VVD staat voor een haalbare en betaalbare energietransitie.

Iedereen wil schone lucht, schoon water en een schone leefomgeving. En belangrijker nog een leefbaar klimaat. Daarom verduurzaamt ook Diemen. Dat kan op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers. Bestaande alternatieven voor het opwekken van elektriciteit zijn zonneparken en windmolens, maar er zijn meer mogelijkheden zoals aquathermie, geothermie en warmte koude opslag. Deze alternatieven brengen grote veranderingen met zich mee. Veranderingen die vragen om verstandige keuzes en draagvlak.

Voor zonnepanelen is er nog volop ruimte op daken of langs snelwegen, daar hoeven we geen groen voor op te offeren. Naar de gezondheidseffecten van windmolens wordt nog onderzoek gedaan. Daarom vindt de VVD Diemen dat er in ons dichtbebouwd dorp geen ruimte is voor windmolens. Ook niet naast het Diemerbos. Windmolens kunnen het best op zee geplaatst worden.

Verduurzaming biedt gelukkig ook kansen voor een comfortabel huis, een fijnere leefomgeving en zorgt voor nieuwe kansen voor onze ondernemers. Duurzaamheid en economie zijn wat ons betreft geen tegenstanders van elkaar.

Leave a reply

Your email address will not be published.