Diemense VVD kritisch op Kadernota en 2e kwartaalbrief

Afgelopen donderdag 19 juli is in de gemeenteraad van Diemen de Kadernota 2019 behandeld. De Kadernota 2019 geeft voor zover mogelijk een inzicht in het meerjarenperspectief 2019-2022 van de gemeente. Met de Kadernota worden de uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2019 vastgesteld.

De Diemense VVD, bij monde van raadslid Johan Jägers, is kritisch op de inhoud van zowel de Kadernota als de 2e Kwartaalbrief van dit jaar. Dit is onder meer gebaseerd op het geringe aantal beoogde middeldure huurwoningen en de onvoldoende onderbouwing voor de uitbreiding van de personeelsformatie van de gemeente, een krediet van €50.000 voor een onderzoek naar de mogelijke bebouwing in de wijk Buitenlust en een bedrag van €500.000 voor klimaatbeleid. Zie hieronder de bijdrage van de VVD.

180712-Betoog VVD kadernota – kwartaalbrief