De zeven plagen van DUO+

Door:  Brigitte Wielage, fractievoorzitter VVD Diemen

DUO+ is het samenwerkingsverband van, voor en door de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Het takenpakket dat de gemeenten hierin hebben ondergebracht verschilt. De gemeenten hebben weliswaar alle drie hun bedrijfsvoeringstaken in DUO+ gebundeld, slechts de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn hebben ook de uitvoeringstaken samengevoegd. Diemen dus niet.

De VVD vroeg zich destijds af of deze constructie wel zou leiden tot de beoogde voordelen op het gebied van de drie K’s: Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten. Wij waren bezorgd dat we in plaats van het beste van twee werelden, we het slechtste zouden krijgen. Was het niet beter voor Diemen om mee te gaan in een volledig ambtelijke fusie óf ons helemaal terug te trekken?

Na een slechte start zijn zeven problemen (plagen) onderkend:

  1. Uiteenlopende belangen en verlangens;
  2. DUO+ is zwaar belast door een valse start;
  3. Onvoldoende grip;
  4. Cultuurverschillen en onduidelijke opdracht;
  5. Gebrek aan leiderschap en sturing;
  6. Geen sturingsinformatie en instrumentarium;
  7. Financiële analyses niet waterdicht.

Een onlangs gepresenteerd bedrijfsplan dient als basis voor de doorontwikkeling van DUO+ en gaat in op de herijking van een 10 tal aspecten. Vertrouwen en partnerschap zijn daarbij de basisprincipes. De VVD Diemen ziet de noodzaak van samenwerken op ICT-gebied, maar we kunnen nog steeds niet goed inschatten wat de overige bedrijfsvoeringstaken de Diemenaren precies kosten en wat het gaat opleveren. Dat móet duidelijk worden. Belangrijk voor ons is dat Diemense inwoners en bedrijven minimaal dezelfde service blijven krijgen tegen bij voorkeur lagere kosten dan voorheen. Ben jij tevreden over de service die je ontvangt in Diemen? Of kan het beter? Graag je reactie naar fractie@vvd-diemen.nl.

Brigitte Wielage