De Diemense VVD steunt de ambities in de cultuurnota

Johan Jägers, raadslid en kandidaat raadslid

Johan Jägers, raadslid en kandidaat raadslid

Voor het opstellen van een cultuurbeleid in Diemen is er in eerste instantie een kwantitatief onderzoek gedaan in Diemen. 4000 inwoners hebben een brief ontvangen met het verzoek om een aantal vragen te beantwoorden over kunst en cultuur in Diemen. 557 inwoners hebben hierop gereageerd zodat een goed beeld werd verkregen over hoe de Diemenaar aankijkt tegen kunst en cultuur in Diemen. Belangrijke uitkomst was onder meer dat de respondenten gemiddeld een 6,7 gaven voor het kunst- en cultuuraanbod in Diemen.

De uitkomsten van het onderzoek vormden de basis voor de vervolgens opgestelde cultuurnota die op donderdag 1 februari werd besproken in de gemeenteraad. In deze beleidsnota zijn de ambities aangegeven van Diemen op het gebied van kunst en cultuur.

De belangrijkste ambities zijn:

  • Vergroten van het cultuurbereik en participatie
  • Nadere oriëntatie op het culturele aanbod vanwege de groei van Diemen
  • Inzetten op breed aanbod van de culturele instellingen
  • Intensieve samenwerking tussen enerzijds de culturele instellingen en anderzijds het onderwijs, bedrijven, zorgaanbieders en Stichting Welzijn Diemen
  • Het faciliteren door de gemeente van initiatieven vanuit de culturele sector en het subsidiëren daar waar nodig.
  • Het nog meer inzetten op de Omval als cultureel centrum van Diemen

Interessant onderwerp uit de nota is verder het onderzoek dat gestart zal worden naar de mogelijkheid om de bibliotheek te huisvesten in de Omval. Daarvoor is waarschijnlijk wel een uitbreiding van ruimte in de Omval nodig.

De Diemense VVD ondersteunt de in de cultuurnota geformuleerde ambities.