Biomassaketel punt Plantage de Sniep

Namens de Diemense VVD heeft Bert Timmer (Gemeenteraadslid) onderstaande vragen over de plaatsing van de biomassa ketel in het project de Punt Plantage Sniep ingebracht. De verwachting is dat het College van Burgemeester en Wethouders uiterlijk 10 juni de vragen beantwoordt.

Bert Timmer, Raadslid VVD fractie
  1. wanneer precies wordt de ketel geplaatst en operationeel?
  2. klopt het dat er geen filter op gepland is omdat de uitstoot binnen de normen valt?
  3. klopt het dat maatwerk voorschriften vanuit de gemeente het mogelijk maken om toch extra eisen te stellen voor het plaatsen van een filter?
  4. bent u bereid die voorschriften op te stellen? 
  5. bent u het met ons eens dat een filter gewenst is in verband met de gezondheid van omwonenden?
  6. wat zijn de kosten om een dergelijke filter te plaatsen?

1 Comment

Leave a reply

Your email address will not be published.