Amsterdams lotingsysteem, ramp voor Diemense kinderen

Het voorstel van de Amsterdamse schoolbesturen voor een lotingssysteem waarbij Amsterdamse kinderen voorrang krijgen is een ramp voor Diemense kinderen. Diemense VVD vindt dat het college vol moet inzetten op een middelbare school  in Diemen. 

De Amsterdamse vereniging van schoolbesturen OSVO overweegt momenteel twee alternatieve scenario’s voor het huidige systeem van loting & matching voor leerlingen van middelbare scholen. Het scenario met een voorkeursbeleid voor leerlingen uit Amsterdam zou voor basisschoolleerlingen uit Diemen grote nadelige gevolgen hebben. Hun kans om op een middelbare school van een van hun eerste drie voorkeuren terecht te komen zou drastisch zakken. Een eerste inschatting leert dat dan minder dan de helft van de basisschoolleerlingen uit Diemen op een school voor voortgezet onderwijs van een van hun drie eerste voorkeuren wordt geplaatst.  ‘Dat scenario moet van tafel’, aldus Wethouder Klaasse.

Wethouder Klaasse stelt: “Mede door de regiofunctie van Amsterdam hebben we helaas nog geen middelbare school in Diemen en Diemense leerlingen zijn dus sterk aangewezen op het aanbod in Amsterdam. Het zou dan ook heel wrang zijn als ze nu geen gelijke kansen meer hebben op de school van hun voorkeur”.

De Diemense VVD ziet de reden waarom er nog geen middelbare school is in Diemen anders. Het College is aanvankelijk voortvarend aan de slag gegaan met de realisatie van een middelbare school in Diemen. Eén van de voordelen was dat Diemense kinderen niet meer afhankelijk zouden zijn van het Amsterdamse matchingsysteem. Het OSB leek een goede partner.

Brigitte Wielage, fractievoorzitter Diemense VVD

Echter in de uitwerking bleek dat de school niet voldoende aantrekkingskracht had voor VWO leerlingen. Voorwaarden over benodigde aantallen leerlingen deden het project de das om. Doodzonde dat niet gestart is met de leerlingen die zich vorig jaar wel vol enthousiasme hebben ingeschreven. Een gemiste kans voor de Diemense kinderen.

Nu eerst is het zaak te zorgen dat kinderen uit de regio dezelfde kansen behouden op plaatsing op de Amsterdamse school van hun keuze. Ook door de rechter  is immers destijds al beoordeeld dat het niet is toegestaan om voorrang te verlenen op basis van woonplaats . De Diemense VVD blijft zich inzetten voor een middelbare school in Diemen en uiteraard ook voor gelijke behandeling van alle kinderen bij toelating tot middelbare scholen in Amsterdam.

Het scenario met voorkeursbeleid voor leerlingen uit Amsterdam maakt de gemiste kans op een eigen middelbare school in Diemen nog wranger. En de roep om een eigen middelbare school in Diemen nog harder. Dit jaar komt het er weer niet van. De grote vraag is of Diemen nog een tweede kans krijgt op een eigen middelbare school nu dat in eerste instantie niet is gelukt.

Leave a reply

Your email address will not be published.