Algemene beschouwingen

De VVD fractie heeft tijdens de algemene beschouwingen aangegeven de verhoging van de de OZB te willen beperken tot 1,5%. De extra 5% die de coalitie voorstelt is niet nodig om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen.

Verder ligt er een voostel om de afvalstoffenheffing te verhogen. Diemen zit al ruim boven het landelijk gemiddelde als het gaat om deze heffing. Daar zou dan nu nog eens 20 EUR bijkomen. Vlak voor de verkiezingen verlaagde de coalitie de afvalstoffenheffing om hem nu weer te verhogen. Dat noemen we ‘zwalkend beleid’. De VVD is dan ook tegen deze verhoging.

De VVD is ook niet te spreken over het mogelijk maken van de biomassacentrale. Er is Vattenfal geen strobreed in de weg gelegd, ondanks dat een vooraanstaande advocaat mogelijkheden zag om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Verheugd is de VVD dat er eindelijk meer geld wordt vrijgemaakt om de veiligheid in Diemen te bevorderen. Dat is hard nodig, omdat Diemen zich op dit gebied kan vergelijken met een gemeente van 80.000 inwoners. Niet iets om trots op te zijn. De fractie is opgelucht met extra geld om de problemen aan te pakken. Wij pleiten hier al jaren voor.

Wij willen graag het groen dat er nog is ook behouden voor Diemen. Het is geen goed plan om die laatste stukjes groen in de wijken vol te gaan bouwen met woningen. Wij vinden dat de laatste stukken eigen bouwgrond in Diemen in relatie tot benodigde faciliteiten als onderwijs, sport, recreatie, spelen en ontmoeten, winkels, verkeer (eerst) moet worden bezien in een omgevingsvisie. Diemen loopt prima in de pas als het gaat over het aantal sociale huurwoningen. Ook als we 200 sociale huurwoningen minder bouwen. Dat zou tevens een besparing opleveren van maar liefst 12 miljoen!

Tot slot waarschuwt de VVD om voorzichtig te zijn met nieuw beleid. Het is namelijk de vraag of we kunnen we spreken van een solide begroting. Deze begroting is met veel moeite structureel sluitend door o.a. lastenverhoging.

Leave a reply

Your email address will not be published.