Algemene beschouwingen 2e termijn

De VVD fractie geeft aan blij te zijn met het vrijmaken van gelden voor veiligheid. Hou vooral het tempo erin, dat heeft Diemen nodig.

Op de bouw van vele sociale huurwoningen is de fractie kritischer. Diemen loopt al in de pas en de nood zit vooral juist in de middenhuur. Mensen die net niet in aanmerking komen voor sociale huur kunnen in de regio geen kant op. Het bebouwen van de laatste stukjes groen met sociale huurwoningen is geen goed plan. De coalitie wil teveel woningen bouwen en houdt daarbij vervolgens geen rekening met ruimte voor voorzieningen die passen bij een gemeente van 35.000 inwoners. De VVD dient graag mede de motie in voor de zelfbewoningsplicht.

Leave a reply

Your email address will not be published.