Afvalplan 2020

Brigitte Wielage, fractievoorzitter Diemense VVD

Het denken over afval en het milieu is de laatste jaren sterk in ontwikkeling.

Hoe meer we weten van de gevolgen van onze afvalberg, hoe meer het lijkt dat ons huidige systeem niet past bij de noodzakelijke overgang naar een meer circulaire samenleving. Vandaar dit Afvalplan 2020. 

De  belangrijkste zorgen van de  Diemense VVD zitten bij wat er gebeurt met de reststromen, het handhaven, het wettelijk kader en de kosten voor onze inwoners. We willen zeker weten dat de reststromen goed worden hergebruikt. Dit moet ook klip en klaar zijn voor onze inwoners. Er moet worden gehandhaafd; bijvoorbeeld als restafval in gft bak wordt gegooid zal de container niet worden geleegd. Niet aangemeld grofvuil op straat wordt beboet.

Klopt het plan gezien het wettelijk kader: mogen we wel maar 1 x per 2 weken restafval ophalen?  De lasten stijgen in principe niet wat ons betreft. De bewoner heeft wat te kiezen met dit plan en dat is goed. Maatwerk is mooi maar mag niet leiden tot enorme lasten verhogingen.  

Gemeenteraadsvergadering, 5 december 2019

Leave a reply

Your email address will not be published.